Regulamin sklepu

1. Regulamin ustala zasady i korzystanie ze sklepu internetowego oraz całego serwisu
internetowego mieszczącego się pod adresem www.green-cleanic.pl, oraz zasady świadczenia
usług za jego pośrednictwem wraz z warunkami sprzedaży dostępnych w sklepie produktów.
2. Każdy zainteresowany może korzystać z informacji zawartych na wszystkich
stronach www.green-cleanic.pl bez żadnych zobowiązań. W momencie dokonania
jakichkolwiek czynności na www.green-cleanic.pl, lub w sklepie internetowym przez co
rozumie się np. złożenie zamówienia, rejestrację, itp. osoba taka staje się użytkownikiem
www.green-cleanic.pl i jednocześnie składa oświadczenie, że zapoznała się z całym
regulaminem, w pełni go akceptując.
3. Właścicielem www.green-cleanic.pl jest Green-Cleanic Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-300, ul. Zamkowa 1; posiadający NIP 886-206-67-97
4. Główną działalnością green-cleanic.pl jest udostępnianie informacji związanych z
profesjonalnymi środkami do dezynfekcji w szerokim tego słowa znaczeniu oraz środkami
ochrony indywidualnej i urządzeniami do przeprowadzania zabiegu dezynfekcji oraz z
tematyką z tym związaną i nie tylko oraz dystrybucja tych produktów poprzez ich sprzedaż za
pomocą Internetu.
5. Za pośrednictwem sklepu internetowego zainteresowane osoby mogą nabywać oferowane
w nim produkty, którymi w większości profesjonalne środki dezynfekcyjne, oraz środki
ochrony indywidualnej i urządzenia do zabiegów dezynfekcji.
6. Aby przeprowadzić transakcje należy postępować zgodnie z opcjami koniecznymi do
złożenia zamówienia, czyli między innymi należy podać niezbędne dane i informacje
potrzebne do realizacji zamówienia, zgodnie z formularzem zamówienia.
7. Po każdym prawidłowo złożonym zamówieniu, zamawiający otrzyma informacje zwrotną o
jego przyjęciu.
8. Zamówienia realizowane po wpływie środków na konto sprzedającego, jako przedpłata
lub za pobraniem w momencie dostawy, realizowanej przez firmy kurierskie. Koszty związane
z wysyłką ustalane przy każdym produkcie lub akcji promocyjnej indywidualnie do każdej
oferty w zależności od wielkości paczki o czym zamawiający w widoczny sposób zostaje
powiadomiony. W szczególnych przypadkach za zgodą sprzedającego dopuszcza się formę
płatności w postaci przelewu.
9. Za każdym razem zamawiający otrzyma fakturę VAT, po podaniu pełnych danych do jej
wystawienia.
10. Każda dokonująca zamówienia osoba oświadcza, wyraża zgodę na otrzymywanie
wiadomości na podany adres email lub fax, wysyłanych przez green-cleanic.pl o tematyce
związanej z prowadzoną działalnością lub pokrewną, również informację handlową o nowych
produktach, promocjach, a także promujących produkty partnerów green-cleanic.pl.
11. Składając zamówienie zamawiający a jednocześnie kupujący oświadcza, że zapoznał się i
zna zasady bezpiecznego stosowania profesjonalnych środków do dezynfekcji, oraz
pokrewnych, które zamawia i używać je będzie zgodnie z zasadami BHP. Sprzedający nie
ponosi odpowiedzialności związanych z niewłaściwym użyciem tych preparatów.
12. Każdy odwiedzający www.green-cleanic.pl może bezpłatnie pobrać kartę charakterystyki i
skorzystać z innych darmowych akcji prowadzonych przez www.green-cleanic.pl na
określonych zasadach.
13. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie i green-cleanic.pl zastrzega sobie
prawo weryfikacji danych poprzez kontakt email, fax lub telefonicznie. green-cleanic.pl może
odmówić realizacji zamówienia w uzasadnionych sytuacjach.
14. W przypadku nieodebrania przez Klienta przesyłki za pobraniem pieniężnym, green-
cleanic.pl zastrzega sobie prawo do realizacji kolejnych transakcji Klienta jedynie w formie
przedpłaty.
15. Zawartość Sklepu internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu
cywilnego art. 543. Wszelkie informacje na temat produktów w ofercie Sklepu zgodne z

danymi katalogowymi producentów. Sklep zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.
16. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.green-cleanic.pl, w
szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu. Informacje o produktach
dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec green-
cleanic.pl.
17. Ceny produktów umieszczone na stronie www.green-cleanic.pl podane w złotych
polskich w cenach brutto.
18. Green-cleanic.pl zastrzega, że asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec
zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia.
19. W wypadku zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy
złożeniem zamówienia, a przyjęciem go do realizacji, Zamawiający jest informowany o
zaistniałym fakcie i ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu.
20. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia, zamówione produkty
dostępne w magazynie. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest
informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli
Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie
zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas
realizacji zamówienia. O tym fakcie zamawiający jest powiadamiany.
21. Green-cleanic.pl zastrzega sobie możliwość wystąpienia błędów w opisie i cenach
produktów. Zdjęcia produktów jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie
wskazanych produktów. green-cleanic.pl nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy
umieszczone przy poszczególnych produktach. O wykryciu nieprawidłowości w cenach
produktów zamawiający zostanie poinformowany a realizacja zamówienia
wstrzymana zostanie do wyjaśnienia z zamawiającym.
22. Green-cleanic.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą
wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich w struktury systemów informatycznych
obsługujące www.green-cleanic.pl
23. Wszelkie reklamacje wysyłane mogą być droga email lub tradycyjną na podany adres email
lub adres siedziby firmy. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni
od otrzymania zgłoszenia.
24. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Wszelkie zwroty i
reklamacje odbywają się w normalnej drodze i wymagają wcześniejszych ustaleń z green-
cleanic.pl.
25. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji przetwarzane przez green-
cleanic.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz zgodnie z punktem 6 i 10 tego
regulaminu. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych. Każda osoba może w każdej chwili cofnąć udzieloną www.green-cleanic.pl zgodę
na przetwarzanie danych osobowych zgłaszając ten fakt drogą email. green-cleanic.pl nie
udostępni w żaden sposób, udzielonych zgód i oświadczeń, informacji i danych o
Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej
takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone
właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.
26. Klient zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumenckich
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny może odstąpić
od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty wydania
produktu. Zwracany produkt ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Musi mieć oryginalne
opakowanie, oraz stosowne oświadczenie odnośnie zwrotu i dokumenty sprzedaży produktu.
Koszty odesłania produktu, w tym dostawy nie podlegają zwrotowi.

27. Green-cleanic.pl zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych
przez zainteresowanych do green-cleanic.pl, dotyczyć to może udzielanych porad itp., co do
których green-cleanic.pl uzna, że treści te warte upublicznienia.
28. Prowadzona działalność odbywa się na terenie Polski.
29. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane
przez Green-Cleanic sp. z o.o., bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco
w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu, co zobowiązuje osoby podejmujące jakiekolwiek
działania na www.green-cleanic.pl do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji.
30. Wszelkie uwagi, sugestie odnośnie pracy i funkcjonowania sklepu mogą być przekazywane
na adres email: biuro@green-cleanic.pl
31. Reklamacje: Wszystkie produkty będące w ofercie green-cleanic.pl fabrycznie nowe i
objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy. Green-cleanic.pl zobowiązuje się do
pozytywnego rozpatrzenia gwarancji w przypadku gdy dany produkt posiadał wadę
techniczną, oraz w przypadku wady powstałej w wyniku dostawy. Reklamowany produkt
należy wysłać na adres sklepu green-cleanic.pl po wcześniejszej informacji mailowej.
Reklamacja jest rozpatrywana w ciągu maksymalnie 14 dni od daty otrzymania przesyłki
przez green-cleanic.pl;
green-cleanic.pl zastrzega sobie prawo do nieprzyjmowania przesyłek wysyłanych za
pobraniem lub na koszt sklepu.
32. Odstąpienie od Umowy. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2002 roku ‚O ochronie praw
konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny’
(Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz.271) kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w
sklepie green-cleanic.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania
przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed
jego upływem drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektroniczne email.
green-cleanic.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów w terminie do 7 dni roboczych
od daty otrzymania przesyłki. Zwrot dokonywany jest przelewem bankowym na konto
wskazane przez Kupującego. Zwrotowi podlega koszt zamówionego produktu. Koszt odesłania
produktu do sklepu pokrywa Kupujący.

Oprysk grubokroplisty, zamgławianie termiczne, dezynfekcja, elektrostatyka w dezynfekcji, plecak do oprysku, zamgławianie ulv
Menu